Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

ADAPTACJA PRZEDSIĘBIORSTW DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH

ADAPTACJA PRZEDSIĘBIORSTW DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH
ADAPTACJA PRZEDSIĘBIORSTW DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH

AGNIESZKA LESZCZYŃSKA, UMCS, 2015, 9788377845936

Niniejsza praca poświęcona jest problematyce adaptacji przedsiębiorstw do zmian klimatycznych. Przedstawiono w niej szerokie spektrum zagadnień dotyczących ryzyka zmian klimatycznych, działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu ich ograniczenia, źródeł adaptacji oraz mechanizmów...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 29,93 zł
szt.

ANALIZA EKONOMICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ANALIZA EKONOMICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ANALIZA EKONOMICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

MAGDALENA JERZEMOWSKA (RED.), POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, 2018, 9788320823080

Książkę należy traktować jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa. Publikacja zawiera charakterystyki i wzorce oceny poszczególnych komponentów sprawozdania finansowego, a także aspekty przekrojowej ich analizy, a mianowicie płynności w...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 66,41 zł
szt.

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W.2017

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W.2017
ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W.2017

EDWARD NOWAK, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, 2017, 9788320822564

Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system sprawozdawczości finansowej, założenia analizy sprawozdań finansowych, metody analizy ekonomicznej...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 61,66 zł
szt.

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA
ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

GRAŻYNA GIERSZEWSKA, MARIA ROMANOWSKA, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, 2016, 9788320822595

W książce zostały przedstawione metody analizy strategicznej najbardziej znane i najczęściej stosowane w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Wykorzystanie tych metod pozwala ocenić rynkowe szanse przedsiębiorstwa oraz uniknąć często popełnianych błędów. Dzięki temu można zarówno ograniczyć...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 56,91 zł
szt.

AUDYT WEWNĘTRZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

AUDYT WEWNĘTRZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH
AUDYT WEWNĘTRZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

JOANNA PRZYBYLSKA, CEDEWU, 2019, 9788381023092

Przez kilkanaście lat funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych zaszło szereg zmian dotyczących za-równo jego pojęcia, jak i zakresu działania. Zmieniło się rozumienie funkcji, jakie spełnia audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Nastąpiło odejście od...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 52,25 zł
szt.

DETERMINANTY ROZWOJU EUROPEJSKICH GIEŁDOWYCH..

DETERMINANTY ROZWOJU EUROPEJSKICH GIEŁDOWYCH..
DETERMINANTY ROZWOJU EUROPEJSKICH GIEŁDOWYCH..

MAGDALENA MOSIONEK-SCHWEDA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 2021, 9788382061079

Rynek dłużnych instrumentów finansowych, jak i cały rynek finansowy, stanowi filar gospodarki rynkowej. Niezbędne jest zatem prowadzenie badań ukierunkowanych na stałe doskonalenie funkcjonowania tego rynku w wymiarze narzędziowym, instytucjonalnym i organizacyjnym. W opracowaniu dokonano...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 37,91 zł
szt.

DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU KOMERCYJNEGO

DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU KOMERCYJNEGO
DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU KOMERCYJNEGO

EMERLING IZABELA, WYDAWNICTWO MARINA, 2008, 9788392413851

Banki komercyjneBanki- są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między wszystkimi jednostkami gospodarującymi i ludnością są one samodzielnymi samofinansującymi się jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną działającymi...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 56,05 zł
szt.

EKONOMETRIA, ALEKSANDER WELFE

EKONOMETRIA, ALEKSANDER WELFE
EKONOMETRIA, ALEKSANDER WELFE

ALEKSANDER WELFE, PWE, 2018, 9788320823165

Ekonometria to podręcznik prezentujący szeroki wachlarz metod ekonometrycznych. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć. Wykład jest prowadzony nowocześnie, przejrzyście i zgodnie z aktualnymi tendencjami światowymi. Autor wprowadza...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 71,16 zł
szt.

EKONOMIA EKSPERYMENTALNA, KRAWCZYK MICHAŁ

EKONOMIA EKSPERYMENTALNA, KRAWCZYK MICHAŁ
EKONOMIA EKSPERYMENTALNA, KRAWCZYK MICHAŁ

KRAWCZYK MICHAŁ, WOLTERS KLUWER, 2012, 9788326437984

Pierwszy polski podręcznik ekonomii eksperymentalnej- Czy ekonomia może posługiwać się metodą eksperymentalną?- Czy da się stworzyć prawdziwy rynek w laboratorium?- Czy można w efektywny i etyczny sposób eksperymentować na żywym organizmieinstytucji gospodarczych?Autorzy książki podkreślają, że...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 37,05 zł
szt.

EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA, ADAM BUDNIKOWSKI

EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA, ADAM BUDNIKOWSKI
EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA, ADAM BUDNIKOWSKI

ADAM BUDNIKOWSKI, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, 2016, 9788320822625

Podręcznik obejmuje najbardziej aktualną wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Autor przedstawił pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej, osadzając ją w realiach współczesnej gospodarki światowej, co ułatwia zrozumienie szczegółowych zagadnień. W części dotyczącej teorii handlu międzynarodowego...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 61,66 zł
szt.

EKONOMICZNA WARTOŚĆ CZASU W TRANSPORCIE..

EKONOMICZNA WARTOŚĆ CZASU W TRANSPORCIE..
EKONOMICZNA WARTOŚĆ CZASU W TRANSPORCIE..

AGNIESZKA WAŻNA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 2021, 9788382060393

Estymacja ekonomicznej wartości czasu w transporcie pasażerskim nie jest celem samym w sobie ma służyć zwiększaniu świadomości o wartości czasu nadmiernie lub niepotrzebnie traconego, a w dalszej kolejności motywować do poszukiwania sposobów na redukcję kosztów strat czasu generowanych podczas...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,95 zł
szt.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA PRZEDSIĘBIORSTW..

EKSPANSJA ZAGRANICZNA PRZEDSIĘBIORSTW..
EKSPANSJA ZAGRANICZNA PRZEDSIĘBIORSTW..

JOANNA BEDNARZ, SYLWIA PANGSY-KANIA, HANNA TREDER, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 2021, 9788382061307

Wiele podmiotów gospodarczych w poszukiwaniu ścieżek własnego rozwoju rozważa możliwość podjęcia działalności na rynkach zagranicznych. Takie decyzje stanowią duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, ponieważ prowadzenie działalności handlowej na obcych rynkach w otoczeniu nasilającej się konkurencji...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 27,93 zł
szt.

ELEKTROMOBILNOŚĆ W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU DROGOWEGO

ELEKTROMOBILNOŚĆ W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU DROGOWEGO
ELEKTROMOBILNOŚĆ W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU DROGOWEGO

ALEKSANDER JAGIEŁŁO, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 2021, 9788382061864

Obecnie na całym świecie, w tym w Polsce, prowadzone są prace analityczne, projektowe oraz wdrożeniowe związane z wymianą autobusów konwencjonalnych na elektryczne w celu zmniejszenia kosztów zewnętrznych generowanych przez autobusy miejskie i poprawienia postrzegania transportu zbiorowego przez...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 33,92 zł
szt.

EWOLUCJA I ZNACZENIE PORTÓW MORSKICH..

EWOLUCJA I ZNACZENIE PORTÓW MORSKICH..
EWOLUCJA I ZNACZENIE PORTÓW MORSKICH..

EUGENIUSZ GOSTOMSKI, TOMASZ NOWOSIELSKI, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 2021, 9788382062236

Publikacja dotyczy zasad funkcjonowania gospodarki portów morskich jako ważnego instrumentu elementów infrastruktury transportowej i gospodarki morskiej krajów Unii Europejskiej o globalnym zasięgu. W treści odniesiono się do pojęcia portu, przedstawiono typologię portów morskich oraz ich funkcje....

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 29,93 zł
szt.
  • nowość

FINANSOWE INSTRUMENTY WSPARCIA ROZWOJU INNOW.

FINANSOWE INSTRUMENTY WSPARCIA ROZWOJU INNOW.
FINANSOWE INSTRUMENTY WSPARCIA ROZWOJU INNOW.

JERZY WĘCŁAWSKI, JOLANTA SZOŁNO-KOGUC, ANNA KORZE, UMCS, 2014, 9788377845035

Konieczność podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki stanowi jedno z głównych stojących przed nią wyzwań rozwojowych. Odnosi się to w szczególności do regionów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego, poszukujących swoich przewag konkurencyjnych. Nowatorstwo badań, których wyniki...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 33,92 zł
szt.

GOSPODARKA BEZ EKONOMA

GOSPODARKA BEZ EKONOMA
GOSPODARKA BEZ EKONOMA

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 2020, 9788382061376

Publikacja zawiera referaty zgłoszone na I Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. Jana Winieckiego i zaakceptowane przez Radę Programową Konferencji. Celem konferencji jest propagowanie myśli i dorobku naukowego Profesora Winieckiego. W referatach podejmowane są tematy, które były w kręgu...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 29,93 zł
szt.

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ, RYSZARD BARTKOWIAK

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ, RYSZARD BARTKOWIAK
HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ, RYSZARD BARTKOWIAK

RYSZARD BARTKOWIAK, PWE, 2019, 9788320823356

Podręcznik prezentuje rozwój myśli ekonomicznej na tle zmieniającej się gospodarki - od XVIII do końca XX wieku. Od XVIII wieku główną formą gospodarowania jest gospodarka rynkowa, dlatego ówcześnie sformułowane teorie i powstałe nurty myśli ekonomicznej są w dużej części nadal aktualne i...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 56,91 zł