Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

AKTUALNE PROBLEMY KATASTRU W POLSCE

AKTUALNE PROBLEMY KATASTRU W POLSCE
AKTUALNE PROBLEMY KATASTRU W POLSCE

PRACA ZBIOROWA, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 2015, 9788378144700

Tom II serii Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Geodezja i Kartografia
W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem katastru w Polsce, wynikające z syntezy problemów badawczych podjętych przez autorów reprezentujących trzy...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 37,05 zł
szt.

DWA WIEKI NAUK MINERALOGICZNYCH NA UW

DWA WIEKI NAUK MINERALOGICZNYCH NA UW
DWA WIEKI NAUK MINERALOGICZNYCH NA UW

JAN PARAFINIUK, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, 2016, 9788323524052

Pierwsze monograficzne opracowanie historii nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Na tle burzliwych dziejów stołecznej uczelni Autor przedstawia najważniejsze wydarzenia, placówki i sylwetki uczonych uprawiających tę dziedzinę wiedzy. Opisuje ewolucję, jaką przeszły nauki...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 46,55 zł
szt.
  • nowość

DYNAMIKA LĄDOLODU WARTY W STREFIE MARGINALNEJ

DYNAMIKA LĄDOLODU WARTY W STREFIE MARGINALNEJ
DYNAMIKA LĄDOLODU WARTY W STREFIE MARGINALNEJ

ANNA GODLEWSKA, UMCS, 2014, 9788377846131

Niniejsza monografia jest opracowaniem mieszczącym się w zakresie geologii/sedymentologii i geomorfologii glacjalnej. Praca wnosi wiele nowych szczegółowych danych dotyczących wykształcenia form i osadów strefy marginalnej lądolodu warty na Nizinie Podlaskiej i przede wszystkim poszerza znacznie...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 31,92 zł
szt.

EWOLUCJA KOLSKO-LAPLANDZKIEGO PASA MOBILNEGO

EWOLUCJA KOLSKO-LAPLANDZKIEGO PASA MOBILNEGO
EWOLUCJA KOLSKO-LAPLANDZKIEGO PASA MOBILNEGO

MIŁOSZ HUBER, UMCS, 2021, 9788322794128

Przedstawiona praca habilitacyjna [] zredagowana jest w 12 rozdziałach. Słusznie przyjął Autor, że rozwiązanie problemu ewolucji kolsko-laplandzkiego pasa mobilnego możliwe jest na podstawie szczegółowych badań mineralogiczno-petrograficzno-geochemicznych utworów skalnych platynonośnej intruzji...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 33,92 zł
szt.

FLORA NACZYNIOWA POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO...

FLORA NACZYNIOWA POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO...
FLORA NACZYNIOWA POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO...

BARTOSZ STARTEK, ANDRZEJ ŁYSKO, AGNIESZKA POPIELA, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 2020, 9788379723409

Szata roślinna na obszarze Polski, w wyniku działalności człowieka (począwszy od neolitu), uległa znacznym przekształceniom. Przejawia się to przede wszystkim w odlesianiu dużych obszarów pod uprawy i zabudowę, ale również w zmianach hydrologicznych i glebowych. Przemiany flory i roślinności...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 42,75 zł
szt.
  • nowość

GEOLOGIA REGIONALNA POLSKI

GEOLOGIA REGIONALNA POLSKI
GEOLOGIA REGIONALNA POLSKI

EWA STUPNICKA, MARZENNA STEMPIEŃ-SAŁEK, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, 2016, 9788323520221

Czwarte, zasadniczo zmienione i zaktualizowane wydanie popularnego podręcznika akademickiego, omawiającego jednostki geologiczne Polski pod kątem stratygrafii, sedymentologii, petrografii oraz tektoniki.
Jednostki geologiczne prezentowane są w nim w kolejności od najstarszych (platforma...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 56,05 zł
szt.

GLEBOZNAWSTWO DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA...

GLEBOZNAWSTWO DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA...
GLEBOZNAWSTWO DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA...

PRACA ZBIOROWA, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 2017, 9788378146124

W monografi i zaprezentowano dyskusję dotyczącą obecnych związków gleboznawstwa naukami technicznymi i przyrodniczymi. Przedstawiono założenia programów nauczania realizowanych na różnych kierunkach studiów uczelni technicznych i przyrodniczych. Podkreślono, że nauczaniu powinno przyświecać główne...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 26,60 zł
szt.

GOLD IN TECHNOGENOUS PLACERS OF LOWER SILESIA...

GOLD IN TECHNOGENOUS PLACERS OF LOWER SILESIA...
GOLD IN TECHNOGENOUS PLACERS OF LOWER SILESIA...

JAN WIERCHOWIEC, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, 2010, 9788323506355

Monografia wykazująca możliwość formowania się złota autogenicznego (egzogenicznego) w osadach złotonośnych związanych z obszarami historycznego górnictwa złota na Dolnym Śląsku. Na podstawie szczegółowej charakterystyki mineralogiczno-geochemicznej złota okruchowego z osadów technogenicznych...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 53,87 zł
szt.

KONFLIKTY EKOLOGICZNE, MAREK DUTKOWSKI

KONFLIKTY EKOLOGICZNE, MAREK DUTKOWSKI
KONFLIKTY EKOLOGICZNE, MAREK DUTKOWSKI

MAREK DUTKOWSKI, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 2021, 9788379724390

Głównym powodem napisania tej książki było pojawienie się w ostatnich kilkunastu latach w rzeczywistości społecznej Polski i wielu innych krajów, a także w skali globalnej, dużej liczby konfliktów społecznych dotyczących relacji pomiędzy tym, co jest uważane za naturalne, a tym, co jest uważane za...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 39,90 zł
szt.
  • nowość

MORFOTEKTONIKA W ANNOPOLSKO-LWOWSKIM SEGMENCIE...

MORFOTEKTONIKA W ANNOPOLSKO-LWOWSKIM SEGMENCIE...
MORFOTEKTONIKA W ANNOPOLSKO-LWOWSKIM SEGMENCIE...

TERESA BRZEZIŃSKA-WÓJCIK, UMCS, 2013, 9788377843918

Opracowanie jest niezwykle detalicznym i dokładnym omówieniem przejawów neotektoniki, które w sposób pośredni wpływają na cechy rzeźby i adaptację krajobrazu do zmieniających się warunków strukturalnych. Problem zależności morfologii od ruchów tektonicznych został omówiony w kontekście nakładających...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 45,89 zł
szt.

PODSTAWY ANALIZ WIELOKRYTERIALNYCH W SYSTEMACH...

PODSTAWY ANALIZ WIELOKRYTERIALNYCH W SYSTEMACH...
PODSTAWY ANALIZ WIELOKRYTERIALNYCH W SYSTEMACH...

JACEK MALCZEWSKI, JOANNA JAROSZEWICZ, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 2018, 9788378147626

W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące metod i narzędzi służących wspomaganiu podejmowania decyzji przestrzennych, na podstawie dotychczasowych osiągnięć w zakresie GIS-AW, kierując się przy tym potrzebami praktyki. Podręcznik dedykowany jest studentom kierunku studiów Gospodarka...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 36,10 zł
szt.

PÓŹNOVISTULIAŃSKO-HOLOCEŃSKA EWOLUCJA LESSOWYCH...

PÓŹNOVISTULIAŃSKO-HOLOCEŃSKA EWOLUCJA LESSOWYCH...
PÓŹNOVISTULIAŃSKO-HOLOCEŃSKA EWOLUCJA LESSOWYCH...

PRZEMYSŁAW MROCZEK, UMCS, 2018, 9788322791028

Głównym celem badawczym recenzowanej pracy było odtworzenie warunków powstawania gleb płowych formowanych w okresie późnego glacjału i holocenu na obszarze wyżyn lessowych południowej Polski na podstawie szczegółowych studiów mikromorfologicznych. Autor przeanalizował gleby wytworzone na lessie w...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 25,94 zł
szt.

PROBLEMATYKA GEODEZYJNO-PRAWNA W PROCESIE...

PROBLEMATYKA GEODEZYJNO-PRAWNA W PROCESIE...
PROBLEMATYKA GEODEZYJNO-PRAWNA W PROCESIE...

KATARZYNA SOBOLEWSKA-MIKULSKA, AGNIESZKA CIENCIAŁA, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 2017, 9788378146988

W monografi i przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczącej prawnych i geodezyjnych aspektów regulowania stanu prawnego nieruchomości w Polsce oraz sporządzanych do tego celu opracowań geodezyjnych. Przybliżono skalę i przyczyny zjawiska nieuregulowanego stanu prawnego oraz możliwości naprawy tej...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 27,55 zł
szt.

PROCESY LIMNICZNE W STREFIE AKTYWNOŚCI...

PROCESY LIMNICZNE W STREFIE AKTYWNOŚCI...
PROCESY LIMNICZNE W STREFIE AKTYWNOŚCI...

JAROSŁAW DAWIDEK, UMCS, 2013, 9788377843062

W polskim piśmiennictwie naukowym niezwykle mało miejsca poświęcono jeziorom dolinnym. W najbardziej "pełnych" podręcznikach są jedynie wzmianki na ten temat. Przedstawiona praca stanowi pierwszą próbę w polskiej literaturze z zakresu limnologii fizycznej syntetycznego ujęcia wyników badań tych...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 37,91 zł
szt.

SYSTEM STOKU ZMYWOWEGO I JEGO MODELOWANIE STAT.

SYSTEM STOKU ZMYWOWEGO I JEGO MODELOWANIE STAT.
SYSTEM STOKU ZMYWOWEGO I JEGO MODELOWANIE STAT.

GRZEGORZ JANICKI, UMCS, 2016, 9788377848555

W pracy przedstawiono warunki funkcjonowania i rozwój stoku zmywowego na obszarze Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich (Polska SE) w krótkim przedziale czasu (

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 37,91 zł
szt.

ZARYS GEOTECHNIKI, ZENON WIŁUN

ZARYS GEOTECHNIKI, ZENON WIŁUN
ZARYS GEOTECHNIKI, ZENON WIŁUN

ZENON WIŁUN, WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI, 2013, 9788320619140

Klasyczny podręcznik akademicki z zakresu geotechniki. Omówiono rodzaje gruntów, ich właściwości i stany, metody badań ośrodków gruntowych i określania parametrów geotechnicznych, rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym, odkształcenia i nośność podłoża gruntowego, geotechnikę korpusów ziemnych,...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 75,05 zł
szt.

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU...

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU...
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU...

PRACA ZBIOROWA, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 2017, 9788378146216

Celem monografii jest prezentacja stanu wiedzy i doświadczeń autorów w zakresie stosowania technologii naziemnego skaningu laserowego w szeroko pojętej geodezji inżynieryjnej. Ważnym elementem opracowania jest ukazanie zastosowania skaningu laserowego na wybranych przykładach. Tematyka...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 33,25 zł
szt.