DOTRZEĆ DO DZIECKA Z AUTYZMEM

DOTRZEĆ DO DZIECKA Z AUTYZMEM
DOTRZEĆ DO DZIECKA Z AUTYZMEM

STANLEY I. GREENSPAN, SERENA WIEDER, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, 2014, 9788323337775

Wielu rodziców szuka programu leczenia, który traktowałby ich dzieci jak wyjątkowe jednostki, proponował indywidualną terapię oraz wyzwolił w nich umiejętności konstruktywnego porozumiewania się i budowania kontaktów z otoczeniem. Chcą uczestniczyć w leczeniu swoich dzieci. Pragną im pomagać i mieć...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 62,85 zł
szt.

DYSLEKSJA. PODRĘCZNIK PRAKTYKA, REID GAVIN

DYSLEKSJA. PODRĘCZNIK PRAKTYKA, REID GAVIN
DYSLEKSJA. PODRĘCZNIK PRAKTYKA, REID GAVIN

REID GAVIN, HARMONIA, 2018, 9788377441527

Znany na całym świecie specjalista Gavin Reid w swojej książce skupia się na dzieciach, młodzieży oraz osobach dorosłych dotkniętych dysleksją. Wyjaśnia istotę tego zaburzenia i wielostronnie je charakteryzuje, uwzględniając między innymi czynniki biologiczne, kulturowe i językoznawcze. Ukazuje przy...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 78,30 zł
szt.

DZIECI I MŁODZIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ...

DZIECI I MŁODZIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ...
DZIECI I MŁODZIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ...

DIFIN, 2013, 9788376418063

Jak powinna wyglądać i na czym opierać się diagnoza dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Co to jest wczesna interwencja i czym się różni od wczesnego wspomagania rozwoju? Jakie przedszkole będzie najlepsze dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Jakie możliwości edukacyjne ma do...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 30,60 zł
szt.

DZIECI NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO W WIEKU...

DZIECI NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO W WIEKU...
DZIECI NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO W WIEKU...

RENATA WIĄCEK, IMPULS, 2019, 9788380956643

Program do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym, ukazujący propozycje kontrolowania dziecięcej energii poprzez odpowiednio zorganizowane zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zawarte w praktycznych scenariuszach zajęć dostosowanych do poszczególnych grup...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 25,20 zł
szt.

DZIECI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA, EMOCJI I MOWY

DZIECI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA, EMOCJI I MOWY
DZIECI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA, EMOCJI I MOWY

ZBIGNIEW TARKOWSKI, HARMONIA, 2016, 9788377440568

Wśród publikacji dostępnych na polskim rynku wydawniczym można spotkać prace poruszające różne aspekty zaburzeń, ale znacznie trudniej znaleźć takie, które zagadnienie to ujmowa łyby w sposób wyczerpujący, a jednocześnie tak praktyczny. Ogromnym walorem książki są liczne przykłady i opisy zabu rzeń...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 34,20 zł
szt.

DZIECKO A INTEGRACJA SENSORYCZNA, A. JEAN AYRES

DZIECKO A INTEGRACJA SENSORYCZNA, A. JEAN AYRES
DZIECKO A INTEGRACJA SENSORYCZNA, A. JEAN AYRES

A. JEAN AYRES, HARMONIA, 2015, 9788377440674

Niniejsza publikacja w jasny sposób opisuje naturę zaburzeń integracji sensorycznej oraz pokazuje, jak te niedostrzegalne problemy niszczą życie chorym dzieciom i ich rodzicom, a także wskazuje, jak można pomóc takim osobom. Dzięki tej książce również dorośli od lat cierpiący na zaburzenia...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 45,00 zł
szt.

DZIECKO AFATYCZNE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

DZIECKO AFATYCZNE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU
DZIECKO AFATYCZNE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

ANNA PALUCH, ELŻBIETA DREWNIAK-WOŁOSZ, KOMLOGO, 2017, 9788361339113

Prezentowana publikacja jest wynikiem pracy zespołu osób od wielu lat zajmujących się problematyką dzieci afatycznych. Specyficzne zaburzenie, dotyczące głównie rozwoju mowy i sprawności językowej, o którym mowa w podręczniku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym stopniu ujawnia...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 11,70 zł
szt.

DZIECKO DYS-LOGICZNE, BERNARD RIMLAND

DZIECKO DYS-LOGICZNE, BERNARD RIMLAND
DZIECKO DYS-LOGICZNE, BERNARD RIMLAND

BERNARD RIMLAND, FRASZKA EDUKACYJNA SP. Z O.O., 2010, 9788361309970

Dziecko dys-logiczne
Dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić.
W niniejszej, rewolucyjnej książce, Rimland rozważa przyczyny wciąż rosnącej liczby dzieci...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 33,30 zł
szt.

DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA, CHARBICKA MAGDALENA

DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA, CHARBICKA MAGDALENA
DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA, CHARBICKA MAGDALENA

CHARBICKA MAGDALENA, DIFIN, 2015, 9788379306558

Poradnik dla osób pracujących z dzieckiem z zespołem Aspergera, zawierający kluczowe informacje związane z procesem diagnozy, terapii oraz wsparcia w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Od Autorki: Książka, która powstała jest wypadkową wiedzy zawartej w coraz większej ilości literatury dostępnej...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 34,20 zł
szt.

DZIENNIK ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I WYRÓWNAWCZYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I WYRÓWNAWCZYCH
DZIENNIK ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I WYRÓWNAWCZYCH

VIOLETTA PIASECKA, HARMONIA, 2014, 5907377430544

Dziennik jest przeznaczony dla terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno-wyrównawcze, takie jak:
korekcyjno-kompensacyjne / terapii pedagogicznej,
wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów,
gimnastyki...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 15,64 zł
szt.
  • nowość

GIEŁKOT. JAK ZROZUMIEĆ OSOBY MÓWIĄCE NIEWYRAŹNIE..

GIEŁKOT. JAK ZROZUMIEĆ OSOBY MÓWIĄCE NIEWYRAŹNIE..
GIEŁKOT. JAK ZROZUMIEĆ OSOBY MÓWIĄCE NIEWYRAŹNIE..

MANON SPRUIT, WYDAWNICTWO EDUKACYJNE, 2018, 9788363590918

Giełkot to zaburzenie mowy, któremu przez długi czas logopedzi nie poświęcali należytej uwagi. Na szczęście w ostatnich latach wzrosło ich zainteresowanie tym rodzajem trudności w komunikacji. Zidentyfikowano, które objawy giełkotu przyczyniają się do tego, że otoczenie często nie rozumie mowy osób...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 35,91 zł
szt.

GRY I ZABAWY WE WCZESNEJ INTERWENCJI. ĆWICZENIA...

GRY I ZABAWY WE WCZESNEJ INTERWENCJI. ĆWICZENIA...
GRY I ZABAWY WE WCZESNEJ INTERWENCJI. ĆWICZENIA...

BARBARA SHER, HARMONIA, 2013, 9788377440384

Niniejsza książka jest przeznaczona dla terapeutów, nauczycieli przedszkoli i rodzin dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (SPD). Autorka kładzie nacisk również na integrację społeczną i uwzględnia specjalne potrzeby dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Gry i zabawy podzielono na...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 25,20 zł
szt.

INDYWIDUALNE PROGRAMY... DLA IV ETAPU...

INDYWIDUALNE PROGRAMY... DLA IV ETAPU...
INDYWIDUALNE PROGRAMY... DLA IV ETAPU...

RENATA NAPRAWA, ALICJA TANAJEWSKA, HARMONIA, 2016, 9788371348174

Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne zostały przygotowane z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalistach pracujących z uczniami z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, a także studentach pedagogiki specjalnej. Proponowany program...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 13,35 zł
szt.

INTEGRACJA SENSORYCZNA A ZABURZENIA UCZENIA SIĘ

INTEGRACJA SENSORYCZNA A ZABURZENIA UCZENIA SIĘ
INTEGRACJA SENSORYCZNA A ZABURZENIA UCZENIA SIĘ

A. JEAN AYRES, HARMONIA, 2018, 9788377441602

Uczenie się stanowi funkcję mózgu, a zaburzenia uczenia się odzwierciedlają nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego. W książce przedstawiono klasyczną teorię A. Jean Ayres, według której dezorganizacja integracji sensorycznej stanowi przyczynę trudności w nauce. Terapia tych zaburzeń...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 49,41 zł
szt.

INTEGRACJA SENSORYCZNA W ROZWOJU DZIECKA

INTEGRACJA SENSORYCZNA W ROZWOJU DZIECKA
INTEGRACJA SENSORYCZNA W ROZWOJU DZIECKA

MARIA BORKOWSKA, HARMONIA, 2018, 9788377441664

NTEGRACJA SENSORYCZNA W ROZWOJU DZIECKA. PODSTAWY NEUROFIZJOLOGICZNE
Książka ta powstała w wyniku zapotrzebowania na rynku na kompleksowe opracowanie dotyczące podstaw neurofizjologicznych oraz znaczenia integracji sensorycznej (SI) w rozwoju dziecka. Jest adresowana zarówno do specjalistów,...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 40,41 zł
szt.
  • nowość

INTERWENCJA WCZESNODZIECIĘCA. 260 PRAKTYCZNYCH...

INTERWENCJA WCZESNODZIECIĘCA. 260 PRAKTYCZNYCH...
INTERWENCJA WCZESNODZIECIĘCA. 260 PRAKTYCZNYCH...

WALTER STRASSMEIER, HARMONIA, 2012, 9788377440193

Niniejsza książka jest kompletnym narzędziem diagnozowania i terapii dzieci od trzeciego miesiąca życia do piątego, szóstego roku życia. Adresowana jest do wychowawców, nauczycieli, terapeutów i rodziców małych dzieci z trudnościami w rozwoju. W ramach zaproponowanego programu wczesnej interwencji,...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 34,20 zł
szt.

INTERWENCJE SENSORYCZNO - MOTORYCZNE

INTERWENCJE SENSORYCZNO - MOTORYCZNE
INTERWENCJE SENSORYCZNO - MOTORYCZNE

CARA KOSCINSKI, HARMONIA, 2019, 9788377441749

Niniejsza książka skierowana jest przede wszystkim do terapeutów integracji sensorycznej, którzy chcą wzbogacić własny zasób pomysłów oraz zapewnić radosne doświadczenia sensoryczno-motoryczne swoim małym podopiecznym. Publikacja przyda się też rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pozostałym...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 22,05 zł
szt.
  • nowość

INTERWENCJE SPOŁECZNE DLA NASTOLATKÓW Z ZESPOŁEM..

INTERWENCJE SPOŁECZNE DLA NASTOLATKÓW Z ZESPOŁEM..
INTERWENCJE SPOŁECZNE DLA NASTOLATKÓW Z ZESPOŁEM..

MICHAEL FITZGERALD, JOHN HARPUR, MARIA LAWLOR, FRASZKA EDUKACYJNA SP. Z O.O., 2012, 9788361309710

Niniejsza książka to znakomity poradnik dla wszystkich tych, którzy zajmują się planowaniem i prowadzeniem treningów socjalizacyjnych dla nastolatków z Zespołem Aspergera, poczynając od rodziców, nauczycieli, a kończąc na doradcach i terapeutach. Ci młodzi ludzie powszechnie mają ogromne trudności z...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 37,80 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony